Managementul investitiilor

Managementul investitiilor presupune programarea, organizarea, coordonarea, decizia, actiunea si controlul tuturor activitatilor pentru realizarea unei investitii, incepind de la proiectare si pina la receptia finala.

Prin contractarea acestui tip de consultanta investitorul transfera atributiile de prevedere, organizare, coordonare si control catre consultant.

 

Managementul investitiilor cuprinde:
» Consultanta acordata investitorului pentru studiile preliminare, de pre-fezabilitate si fezabilitate;
» Organizarea si asigurarea desfasurarii licitatiilor sau negocierilor concurentiale pentru contractarea proiectarii in toate fazele;
» Verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie in conformitate cu cerintele studiului de fezabilitate aprobat si cu prevederile legale in vigoare;
» Verificarea modului de asigurare a resurselor financiare si gestiunea acestora pentru cheltuielile legate de pregatirea investitiei;
» Organizarea licitatiilor si asigurarea desfasurarii acestora in conformitate cu prevederile legale, in vederea contractarii fazei de realizare a investitiei;
» Asigurarea consultantei pentru negocierea si incheierea contractelor de executie si furnizare a echipamentelor, utilajelor, dotarilor, etc;
» Intocmirea programului de realizare a investitiei;
» Organizarea , coordonarea si controlul realizarii programului;
» Organizarea si controlul activitatii de dirigentie de santier;
» Efectuarea serviciului de dirigentie de santier conform prevederilor legale in vigoare;
» Verificarea asigurarii resurselor financiare necesare, conform programului de realizare a investitiei si a contractelor incheiate;
» Verificarea respectarii clauzelor contractuale incheiate cu antreprenori si furnizori;
» Gestiunea contractelor;
» Organizarea si asigurarea desfasurarii receptiei la terminarea lucrarilor conform prevederilor legale;
» Verificarea intocmirii cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
» Organizarea si efectuarea urmaririi comportarii in timp a investitiei pe perioada de garantie, conform prevederilor

legale ;
» Organizarea si asigurarea receptiei finale.

Galerie foto