Servicii de consultanta

Serviciile de consultanta in constructii se utilizeaza de catre investitorii privati, de catre sectoarele administratiei de stat, de unitati financiare, de societati comerciale de orice tip, ale caror activitati au nevoie de sprijin tehnic in scopul realizarii unor investitii de calitate.

Principalele tipuri de servicii de consultanta specializata oferite sunt:

1. In etapa de promovare-pregatire a unei investitii
a) Rapoarte preliminare privind estimarea conditiilor tehnice si a viabilitatii unei investitii
b) Studii de piata
c) Studii de teren
d) Studii de amplasamnet
e) Studii de pre-fezabilitate
f) Caiete de sarcini pentru anumite produse, echipamente, servicii, etc
g) Documentatii pentru avize preliminare

 

2. In etapa de fundamentare a investitiei
a) Studii de fezabilitate
b) Evaluari de patrimoniu
c) Elaborare de oferte tehnice si economice
d) Expertize tehnice
e) Documentatii pentru autorizatii de construire
f) Intocmire documentatii pentru avize

 

3. In etapa de executie a investitiei
a) Proiecte tehnice faza PTh si DDE
b) Intocmirea caietelor de sarcini
c) Evaluarea cantitativa a lucrarilor
d) Intocmirea documentatiilor pentru organizarea licitatiilor
e) Evaluarea si compararea ofertelor
f) Organizarea licitatiilor in vederea adjudecarii contractelor
g) Asistenta la negocierea contractelor
h) Verificarea proiectelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare
i) Evaluarea cantitativa a lucrarilor
j) Intocmirea documentatiilor pentru organizarea licitatiilor
k) Evaluarea si compararea ofertelor
l) Supravegherea executiei lucrarilor de constructie prin diriginti de santier atestati in conformitate cu prevederile legale in vigoare
m) Asistenta tehnica pentru proiecte acordata antreprenorilor
n) Proiecte tehnologice si de organizare de santier, etc. pentru antreprenor
o) Analiza si compararea ofertelor pentru furnituri
p) Asistenta la receptia constructiilor la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii
r) Verificarea intocmirii cartii tehnice a constructiei
s) Urmarirea comportarii in timp a constructiei (urmarire curenta si urmarire speciala) prin personal tehnic atestat in conformitate cu prevederile legale in vigoare

 

4. Supravegherea lucrarilor din santier
Acest serviciu la noi in tara este prestat de diriginti de santier, care sunt salariati ai investitorului. Organismele de consultanta internationala nu recomanda (si uneori chiar interzic) ca supravegherea sa fie facuta de ingineri salariati ai investitorului, datorita raspunderilor limitate ale acestora, cit si datorita faptului ca investitorii nu pot angaja diriginti pentru toate specialitatile (arhitectura, structura, materiale, instalatii, ingineri de cost, etc).
Se recomanda ca supraveghere lucrarilor in santier sa se faca cu consultanti specializati si care sa angajeze aceasta prestatie pe baza de contract, cu raspunderi ferme privind costul, calitatea si termenele de executie a lucrarilor.
Serviciile de supraveghere a lucrarilor sunt:

a) Verificarea si avizarea proiectului de organizare de santier (inclusiv a programului de asigurare a protectiei, sigurantei si securitatii muncii in santier si a programului de asigurare a protectiei mediului in santier) si proiectul tehnologiilor de executie principale, elaborate de antreprenorul general inainte de inceperea lucrarilor
b) Urmarirea si avizarea organizarii de catre antreprenorul general, la inceputul lucrarilor, a “camerei de monstre” pentru principalele materiale, confectii si echipamente care urmeaza sa fie achizitionate si puse in opera de catre constructor
c) Coordonarea activitatii antreprenorului general cu ale celorlalti contractori de specialitate sau furnizori de servicii, privind utilizarea traseelor, spatiilor si facilitatilor commune, crearea fronturilor de lucru ,etc. asigurarea ordinei, pazei si masurile PCI in vederea incadrarii in costurile, termenele si conditiile de calitate programate
d) Controlul executiei lucrarilor de catre antreprenorul general si de catre ceilalti antreprenori de specialitate
e) In cazul in care se constata neindepliniri, defectiuni sau ramineri in urma, fata de program, consultantul va atentiona antreprenorii in consecinta, va informa beneficiarul si va propune masuri pentru remedierea de urgenta a acestor neajunsuri
f) Urmarirea intocmirii si tinerii la zi a documentelor de santier privind calitatea lucrarilor conform Legii 10/95 de catre antreprenorul general si de catre ceilalti antreprenori.
5. Controlul tehnic al constructiilor
Participantii la realizarea unei investitii in constructii  trebuie sa se asigure ca lucrarile executate sau constructiile, corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ. In acest sens este obligatoriu sa se apeleze la consultanti independenti care sa asigure controlul tehnic al cladirilor, constructiilor sau lucrarilor executate.

 

Principalele servicii oferite sunt:


a) Pentru investitorii imobiliari
– controlul starii tehnice a constructiilor ce urmeaza a fi achizitionate
– istoricul cladirilor si/sau constructiilor
– constatarea starii tehnice
– incercari nedistructive asupra elementelor de constructie
– expertizarea tehnica a constructiilor
– expertiza tehnica a cladirilor si constructiilor
– stabilirea solutiilor pentru aducerea constructiilor la un nivel calitativ corespunzator cerintelor beneficiarului si normativelor tehnice in vigoare
– evaluarea pretului de piata al constructiei/cladirii

b) Pentru finantatorii imobiliari (banci, fonduri de investitii, etc.)
– certificarea starii tehnice a constructiilor/cladirilor a caror achizitionare se finanteaza
– controlul calitativ si cantitativ al lucrarilor noi de constructive a caror executie se finanteaza
– certificarea corespondentei intre valoarea lucrarilor noi de constructie executate si finantate si calitatea si cantitatea acestora

c) Pentru asiguratorii imobiliari
– controlul starii tehnice a constructiilor/imobilelor care se solicita a fi asigurate
– estimarea valorii cladirilor/imobilelor care se solicita a fi asigurate in functie de starea lor tehnica
– controlul tehnic pe parcursul executiei constructiilor noi, in vederea asigurarii acestora

d) Pentru beneficiarii (exploatatorii) constructiilor
– controlul tehnic al modului de executie al lucrarilor noi de constructie
– asistenta tehnica pentru receptia la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii.

Galerie foto